EN
Je toho viac

Byť dobrým zamestnávateľom je poslanie

Ocenenie Skvelý zamestnávateľ si firma HSH vyslúžila vďaka aktivitám, ktoré sú uskutočňované v snahe pomáhať zamestnancom. Okrem viacerých zamestnaneckých výhod, akými sú napríklad raňajky zadarmo, bezúročné pôžičky, mesačné prídely mäsa či výrobkov, firemné dôchodkové sporenie, príspevky na nákup školských potrieb na začiatku školského roka, sociálny fond na operácie a zdravotnícke potreby, firma HSH postavila pre svojich zamestnancov 25 rodinných domov, kde momentálne býva 19 rodín. Okrem toho poskytujeme byty aj na poľnohospodárskom družstve vo Veľkom Záluží. Sú vzdialené 1 – 2 km od práce, a tak zamestnanci nemusia riešiť problémy spojené s dochádzaním. Vo výstavbe a rekonštrukcii dvoj- či trojizbových bytov neustávame, aby mohlo byť ubytovanie poskytnuté stále väčšiemu počtu zamestnancov.

 

Prevzatie ocenenia Skvelý zamestnávateľ

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Slávnostný galavečer Via Bona Slovakia a prevzatie ocenenia Skvelý zamestnávateľ

 

Ocenenie Via Bona Slovakia možno získať v niekoľkých kategóriách, ako napríklad  Zodpovedná veľká firma, Zelená firma, Férový hráč na trhu, Podporovateľ  dobrovoľníctva. Udeľuje sa už od roku 1998 a zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania. Svoju dobrú reputáciu medzi firmami ocenenie získalo na základe vysokej kvality hodnotiaceho procesu. Ceny udeľuje nezávislá porota, ktorú tvoria zástupcovia biznisu, štátnej správy, mimovládneho sektora, médií i vzdelávacích inštitúcií.  Ako hovorí riaditeľka Nadácie Pontis, Lenka Surotchak: „Každý rok hľadáme férové firmy, ktoré sú niečím výnimočné, pomáhajú okolitej komunite, zamestnancom, berú ohľad na životné prostredie alebo bojujú proti korupcii a riešia spoločensky náročné témy na Slovensku. Víťazi idú pri svojom podnikaní nad rámec svojich zákonných povinností a snažia sa byť prínosom pre svoje okolie. Veríme, že ich príbehy budú inšpirovať aj ostatné firmy.“

VIA BONA Skvely zamestnavatel

Hoci aktivity, ktoré vyvíjame smerom k zamestnancom, nerobíme v snahe získať nejaké uznanie, veľmi nás zisk ocenenia Skvelý zamestnávateľ potešilo. Okrem odmeny, ktorá sa nám dostáva v podobe spokojných zamestnancov, je totiž ocenenie pre nás motiváciou neustávať v našom úsilí o dobré pracovné podmienky.

Vzťah zamestnanec-zamestnávateľ je pre nás dôležitý a nikto zo zamestnancov nám nie je ľahostajný. Bez nich by sme nemohli existovať, v nich sa ukrýva skutočná hodnota našej firmy.  V ich rukách je náš úspech, celá naša produkcia a výrobky, ktoré sa dostávajú na pulty slovenských obchodov. Veríme, že zodpovednosť zamestnancov za nimi odvedenú prácu a naša zodpovednosť za ich životy je jedným zo základných predpokladov, ako postupne dosahovať zo dňa na deň krajšiu budúcnosť. V osobnom i firemnom živote.

Viac informácií o oceneniach Via Bona Slovakia a ďalších zodpovedných firmách za rok 2015 môžete získať priamo na webe Nádacie Pontis.

Prevzatie ocenenia Via Bona Slovakia  zástupcom spoločnosti HSH, s.r.o.

Obr. Ing. Timotej Husár, marketingový manažér firmy HSH, s.r.o