EN
HSH, s.r.o.

Etický manažment

Spoločnosť HSH už od svojho počiatku funguje na fixovaných etických základoch. Naše poslanie je dodávať na trh kvalitné, zdravotne bezpečné, biologicky a nutrične plnohodnotné produkty, a tak sa aktívne podieľať na zabezpečení potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky. Veríme, že naši spokojní zákazníci a obchodní partneri sú zárukou a prvotriednou garanciou našej kvality.