EN
Je toho viac

Keď víziou žijú generácie – keď vízia žije vďaka generáciám

Pomyselné žezlo riadenia rodinnej firmy HSH, spol. s r. o., preberá nová, druhá generácia. Čo chce zo základnej vízie rozhodne ďalej rozvíjať, čo nové plánuje vniesť do podnikania a ako (a či vôbec) sa zmenila filozofia firmy v priereze generácií? To (a ešte oveľa viac) prezradil prevádzkový riaditeľ Andrej Husár, zástupca 2. generácie.

Hoci hovoríme najmä o novej generácii, ktorá pomaly, ale isto preberá vo firme žezlo, zaspomínajme si na úplné začiatky firmy. Aká bola vízia zakladateľov? A posunula sa za tie roky – či už vplyvom trhu, konkurencie, alebo sviežim príchodom 2. generácie?

Pred založením firmy, teda pred rokom 1992, bolo na Slovensku približne 20 porážok, preto sa myšlienka začať podnikať práve v tomto segmente javila viac-menej šialená. Lenže vízia zakladateľov bola iná, nová, prevratná. „V tom čase bolo hygienickým štandardom chladenie kuraťa vo vodnej vani, pričom cez jednu vaňu prešlo za deň aj 30-tisíc kureniec, takže ak bolo choré to prvé, boli kontaminované všetky. Ide o krížovú kontamináciu,“ vysvetľuje vtedajšiu situáciu na trhu A. Husár. Práve toto chceli zakladatelia zmeniť, a tak prišli s revolučnou technológiou – chladením vzduchom. Vlastnými rukami vykopali základy porážky hydiny a začali ponúkať zákazníkom nadštandardne kvalitné kuracie mäso. V čase, keď sa tisícky kurčiat kúpali v jednej vode plnej krvi, špiny, v čase, keď neexistovali chladiarenské autá, išlo o vizionársku ideu, ktorá zožala patričný úspech. O tom, že sa vypláca podnikať kvalitne, lokálne a zdravo, svedčí i fakt, že v súčasnosti sú na Slovensku už len štyri porážky a HSH, spol. s r. o., je už 27 rokov jednou z nich.

Aktuálne je trendom spoločenská zodpovednosť – či už sociálna, alebo environmentálna. Aplikuje firma do svojho podnikania myšlienky a aktivity spoločensky zodpovedného marketingu?

„Pre nás to nie je spoločensky zodpovedný marketing, ale spoločensky zodpovedné podnikanie,“ podotkol Andrej Husár. Ako ďalej vysvetlil, kroky, ktoré robia smerom k zamestnancom, zákazníkom či planéte, nerobia účelovo, napríklad formou PR či na vytvorenie pozitívneho imidžu. Prosociálne cítenie totiž tvorí jednu zo základných esencií ich filozofie, a preto zostane prítomné i nástupom novej generácie. Raňajky zadarmo, obedy za symbolické 1 euro, podnikové domy a byty, bezúročné pôžičky, prídely, príspevky na nákup školských potrieb – to je len zlomok ich sociálneho zamestnaneckého programu.

A čo ekologická otázka? Snaží sa 2. generácia uplatňovať princípy udržateľnosti?

Pri výbere technológií i balenia prihliadajú vo firme HSH, spol. s r. o., na čo najmenší vplyv na prírodu – na zabalenie len minimálne využívajú obaly, vylúčili ozdobné stužky, tácky, jednoducho spotrebujú len toľko materiálu, koľko je z hľadiska zachovania kvality mäsa nevyhnutné. „Našou aktuálnou snahou je prechod na kompostovateľné obaly, prípadne inú ekologickú alternatívu,“ odvážne konštatuje Husár. Znížiť environmentálnu stopu sa snažia aj optimalizáciou distribúcie, čo v praxi znamená, že radšej budú svojim verným odberateľom voziť 20 ton mäsa ako lietať 5-tonovým autom krížom-krážom po Slovensku a rozvážať po malých množstvách.

Dotýkajú sa kauzy s nekvalitným mäsom aj poctivej značky, akou je HSH – Kura kráľovské?

„Kauzy s nekvalitným mäsom zahraničného pôvodu, ktoré zatrasú médiami, sa nás nikdy netýkali a nijako nedotkli, maximálne sme boli požiadaní o stanovisko či názor na danú situáciu ako ľudia podnikajúci v danom odvetví. Ak sa však na sociálnej sieti objavili dezinformácie na našu adresu, uvedomili sme si, akých verných zákazníkov máme za sebou,“ spomína Andrej Husár. Ako sa ukázalo, značka Kura kráľovské si vďaka svojej histórii, poctivosti a transparentnej existencii vytvorila základňu lojálnych zákazníkov, ktorí sú v čase krízy tým najsilnejším nástrojom proti nepravdivým informáciám, spontánne reagujú a obhajujú značku, čo je jasným prejavom silnej značky.

V súčasnosti aj vzhľadom na kauzy s nekvalitným mäsom vzrastá záujem spotrebiteľov o informácie týkajúce sa pôvodu, spôsobu výroby mäsa, (ne)humánneho zaobchádzania so zvieratami či zloženia finálneho produktu. Aké kroky robí firma HSH, spol. s r. o., aby mohla s čistým svedomím predať zákazníkovi svoj mäsový výrobok?

Už pred 10 rokmi prišla firma s párkami bez éčok, namiesto farbív používala napríklad višňovú šťavu, no trh to vtedy neprijal, bolo to príliš skoro. Dnes sú, naopak, takéto kroky viac než vítané. Prevádzkový riaditeľ spomína na situácie, keď im výrobcovia ponúkali rôzne chemické zlúčeniny chlóru, napríklad na dezinfekciu povrchu kuraťa, čo by síce malo za následok dlhšiu trvanlivosť, no chlór by sa ukladal v ľudskom tele, naviazal by sa na pečeň. Presne toto sú veci, ktorým sa chce Kura kráľovské vyhýbať. „Nepotrebujeme dokonale pôsobiace umelé výrobky. Chceme zdravý, poctivý a čo možno najviac prírodný produkt,“ výstižne dopĺňa Husár. Toto presvedčenie zastrešuje „welfare štandard“, ktorý je aplikovaný do výrobného procesu a v skratke znamená to, že kuriatko žije život ako na slovenskom vidieku, v pohode, bez stresu, bez antibiotík a rastových hormónov.

Tajomstvo úspechu?

My firmou žijeme. To je naša konkurenčná výhoda, to obdivujú obchodní partneri aj inžinieri z celého sveta,“ tak zakončuje Andrej Husár opis toho, ako obe generácie fungujú vo vzťahu k značke, k firme. Skrátka, majiteľ-nemajiteľ, keď treba niečo opraviť, oblek a nablýskané topánky vystriedajú montérky.