Kontakty a partneri

HSH, s.r.o
Majer 236,
951 35 Veľké Zálužie
e-mail: hsh@hsh.sk

ODBYTOVÉ ODDELENIE

Tel.: +421 37 659 22 80, +421 37 659 26 83, 0901 704 272
e-mail: objednavky@hsh.sk

 

SEKRETARIÁT

Tel.: +421 37 659 21 07

 

VEDÚCA ODBYTOVÉHO ODDELENIA

p.Fúsková
Tel.: +421 37 659 22 38

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

Tel.: +421 37 659 25 06

 

FAX

Tel.: +421 37 659 10 02

 

EHHSH

Tel.: +421 37 659 23 29
e-mail: ehhsh@hsh.sk