EN
HSH, s.r.o.

Welfare

Aby sme mohli naše kura nazývať kráľovským, musí byť tak aj chované. Welfare znamená pre naše kuriatka naozaj prepychový život bez stresu, s dostatkom potravy a bez urýchľovania rastu.

Hlavným cieľom welfare chovu je zlepšenie životných podmienok vo výkrme hydiny prostredníctvom zníženia zaťaženosti plochy, zvýšenej kontroly, predĺženia stanovenej dĺžky výkrmu a iných požiadaviek. Sme presvedčení, že práve takýto chov sa prejaví na výbornej kvalite mäsa a jeho chuti.

Špecifické podmienky výkrmu hydiny vo welfare chove sú:

  • chovný priestor sa musí osadiť zvieratami jednorazovo do 24 hodín
  • chovný priestor musí byť kontrolovaný 2 – krát denne a o kontrolách musí byť vedená evidencia kontroly
  • zaťaženie podlahovej plochy môže predstavovať maximálne 30 kg/m2 pri hlbokej podstielke
  • hlboká podstielka musí byť na začiatku turnusu aspoň 10 cm vysoká
  • kŕmenie a napájacie zariadenia musia byť zabezpečené v takom množstve, aby k nim malo prístup minimálne 70% zvierat naraz, pričom krmivo a voda im budú poskytnuté počas celého dňa
  • dĺžka výkrmu kurčiat nesmie byť kratšia ako 40 dní
  • v zime aj v lete je v hale postarané o ideálne teplotné podmienky.

 

Welfare chov

Naše kuriatka majú dostatok priestoru a stály prístup k vode a krmivu

Pri našom kurati máte naozaj istotu, že bolo chované na Slovensku a bez rastových hormónov a antibiotík.