Zoznam predajní

HSH, s.r.o
Majer 236,
951 35 Veľké Zálužie
e-mail: hsh@hsh.sk

 • PJ 01 – POD KAŠTIELOM 319, VEĽKÉ ZÁLUŽIE, t.č. 0948 234 905
 • PJ 03 – ŠTEFÁNIKOVA 50, NITRA, t.č. 0940 999 812
 • PJ 04 – JURKOVIČOVA 27, NITRA, t.č. 0919 168 470
 • PJ 06 – SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA 4, SEREĎ, t.č. 0940 998 960
 • PJ 07 – NÁM. SV. MICHALA 21, HLOHOVEC, t.č. 0940 947 985
 • PJ 12 – HVIEZDOSLAVOVA č. 3, PIEŠŤANY, t.č. 0911 792 200
 • PJ 13 – MORAVSKÁ č.280 , VRÁBLE, t.č. 0907 913 460
 • PJ 14 – CYRILA A METODA č. 12, VRBOVÉ, t.č. 0911 714 522
 • PJ 15 – ŽUPNÁ 2314 , ZLATÉ MORAVCE , t.č. 0910 815 918
 • PJ 16 – BERNOLÁKOVA 1, NOVÁ BAŇA, t.č. 0905 623 259
 • PJ 17 – HLAVNÁ č. 255, VEĽKÉ ZÁLUŽIE, t.č.0903026609
 • PJ 20 – HLAVNÁ č. 740, JAROK, t.č.0911 805 068
 • PJ 21 – HLAVNÁ č. 771, CABAJ-ČÁPOR, t.č.0948 472 939
 • PJ 25 – HLAVNÁ 937 , MOJMÍROVCE , t.č. 0948 325 277
 • PJ 28 – ZÁFORTŇA 541,BÁNOVCE N/BEB. , t.č. 0907 913 078
 • PJ 30 – SV.GORAZDA č.957, MOČENOK, t.č. 0908 442 522
 • PJ 32 – LEGIONÁRSKA 24, TRENČÍN, t.č. 0948 750 536
 • PJ 33 – DOLNÁ DEDINA 420, RIŠŇOVCE , t.č.0948 279 884