EN
HSH, s.r.o.

Kura Kráľovské

Kura kráľovské

Skupina: Kura kráľovské

Značka kvality Kura kráľovské
Balenia
  • M - malé (120 x 175 mm), 3x1
  • S - stredné (190 x 175 mm), 2x1
  • V - veľké (390 x 175 mm), 1x1