EN
Je toho viac

S kuracinou proti stresu a migréne

Nízka hladina horčíka môže pripraviť ideálnu pôdu na nástup migrény. Stres výrazne znižuje hladinu magnézia. Opakované stresové situácie dokonca môžu spôsobiť, že „magnéziové rezervy“ budú vyčerpané. To sú fakty. Vyznievajú trochu zastrašujúco, ale to je svojím spôsobom dobré. Prečo? Akú úlohu v tom zohráva kuracina? A ako si vďaka nej môžeme pomôcť?

Stres odčerpáva horčík

Ak vám chýba horčík, cítite sa unavení, môžete pociťovať bolesti hlavy, v noci sa budiť na svalové kŕče a ľahšie podliehať stresu. Stres k súčasnému štýlu života patrí, či chceme alebo nie. Psychohygiena a zdravý životný štýl ho do určitej miery dokážu eliminovať. Svoj podiel má v tomto smere aj magnézium.

Ak ste v strese, vaša spotreba horčíka sa môže zvýšiť až 20-násobne. Nadmerná psychická či fyzická záťaž si preto vyžaduje pravidelný a dostatočný prísun tohto významného minerálu. Vďaka tomu budú podráždené nervy lepšie znášať stresové napätie a zníži sa riziko vzniku úzkosti a depresie. Áno, aj na tieto nepríjemné pocity má magnézium dosah.

Úloha horčíka

Magnézium alebo horčík poznáme azda všetci. Okrem iného je:

  • Potrebný na tvorbu energie – metabolizmus karbohydrátov a lipidov produkujúci energiu vyžaduje od horčíka závislé chemické reakcie.
  • Blokuje únik draslíka – za nedostatok draslíka často môže práve deficit magnézia, dokonca hladina draslíka sa zvyšuje doplnením magnézia a nie samotného draslíka.
  • Nevyhnutný pre mineralizáciu kostí (spolu s vápnikom a fosforom) – je bežné, že ak máte deficit magnézia, zároveň môžete mať nízku hladinu vápnika. Vtedy platí, podobne ako pri draslíku, že deficit vápnika neodstránite, pokiaľ telu nedoplníte aj magnézium.

Vedeli ste, že…?
V tele dospelého človeka sa celkovo nachádza 20 – 30 g horčíka. Táto hodnota je rozdelená nasledujúco: približne 59 % je obsiahnutých v kostiach, 40 % vo svaloch a v mäkkých tkanivách, 1 % v mimobunkovej tekutine. Odporúčaná denná dávka magnézia činí približne 200 – 400 mg (10 – 20 mmol) a závisí od veku aj pohlavia.

Magnéziom proti migréne a stresu?

Horčík zabezpečuje aktívny transport iónov, napríklad už spomínaného draslíka a vápnika. Vďaka tomuto procesu pôsobí na svalovú kontrakciu a tiež na normálny rytmus srdca. Aj preto hypomagneziémia (deficit horčíka) môže viesť k rôznym zdravotným komplikáciám, respektíve k zvýšeniu pravdepodobnosti ich výskytu. Príkladom je arytmia, hypertenzia, diabetes mellitus 2. typu, ateroskleróza, preeklampsia a eklampsia, náhla ischemická mozgová príhoda, obličkové kamene a v neposlednom rade i migréna.

Nízka hladina magnézia (predovšetkým z dlhodobého hľadiska) je preukázateľne pravidelnejšia u osôb trpiacich migrénou ako u ľudí, ktorí s migrénou nemajú žiadne skúsenosti. Optimálna hladina horčíka prispieva k tomu, že počet migrenóznych stavov sa zredukuje.  Zmierni sa aj intenzita migrény a jej príznakov.

Vedeli ste, že…?
Podľa IHS (International Headache Society) približne 1,3 % – 2,4 % pacientov s migrénou trpí na tzv. chronickú migrénu. Tá je charakterizovaná bolesťou hlavy 15 a viac dní v mesiaci, pričom z toho 8 a viac dní pacient trpí migrenóznymi záchvatmi. Ženy postihuje častejšie, najmä medzi 20. a 50. rokom života. Avšak neexistuje žiadny test, ktorý by akýkoľvek typ migrény preukázal.

Kuracina ako prevencia migrény

Presnejšie magnézium, ktoré je v kvalitnom kuracom mäse prítomné, sa podieľa na prevencii migrény.

Preukázalo sa, že pri migréne je v mozgovom tkanive nízka hladina horčíka a výnimkou nie je ani jeho systémový deficit. To znamená, že magnézium má pozitívne účinky na priebeh migrény (s aurou aj bez aury), ako aj na predchádzanie migréne. V prvom prípade (ak už migrenózny stav nastal) hovoríme o horčíku, ktorý sa podáva intravenózne (injekčne do žily) alebo prostredníctvom doplnkov výživy. V druhom prípade, teda pri prevencii, nemusia zohrávať kľúčovú úlohu iba suplementy. Aj strava sa hlási o slovo. Príkladom je kuracie mäso.

Prítomnosť horčíka v kuracom mäse

Magnézium je minerálna látka, ktorú si organizmus nevie vyrobiť sám, musí ju prijať prostredníctvom potravy. Príkladom je aj kuracie mäso. Ak sú kuracie prsia kvalitné, aj po tepelnej úprave obsahujú 24,30 mg horčíka. Jeho hodnota v kuracom stehne je 22,40 mg, prítomnosť magnézia v kuracích krídlach činí 16,30 mg, v kuracom párku 11,10 mg (uvedené hodnoty sú na 100 g potraviny).

Čiastočná magnéziová injekcia

Kuracie mäso môže pomôcť zmierniť stres i migrénu, ich príznaky a frekvenciu výskytu. No je potrebné uvedomiť si, že nie je jediným a ani ideálnym riešením na elimináciu týchto stavov. Rovnako potrebné je však vnímať ho ako účinný, zdraviu prospešný a navyše chutný spôsob udržiavania optimálnej hladiny horčíka. Práve vďaka nej totiž môžete neželaným problémom predchádzať. V rámci prevencie je teda vhodné zamerať sa na zdravú, pestrú, vyváženú stravu, ktorej súčasťou by malo byť kuracie mäso.

Skúste si najbližšie dopriať kuracinu od Kuraťa Kráľovského. Okrem horčíka si doplníte i fosfor, zinok, železo, vitamíny skupiny B, A, E či vysoký obsah bielkovín. Táto kombinácia živín nepochybne prispeje k výsledku zdravotných benefitov, medzi nimi i k zníženiu stresu či zoslabenia, ako aj k zriedkavejšiemu výskytu bolestí hlavy až migrény.